كل عناوين نوشته هاي آرسن

آرسن
[ شناسنامه ]
ميدونستيد مديران چت رومها تمام پيام هاي شما رو كه براي كسي ميفرس ...... شنبه 92/3/4
فوايد و ضررهاي چت كردن ...... شنبه 92/3/4
من به او رنج و اندوه دادم ...... چهارشنبه 92/3/1
باز هم قلبي به پايم افتاد ...... دوشنبه 92/2/30
امروز فقط دوست دارم گريه كنم!!!!!!!!!!!! ...... شنبه 92/2/28
  ==>   ليست آرشيو شده ها